Senior/Veteran turneringstræning

Vil du deltage i senior/veteran turneringstræning? Se hvordan under spørgsmål/svar!


Høng Badmintonklub Senior/Veteran turneringstræning

Høng Badmintonklubs turneringsafdeling er for alle seniorer og veteraner, der ønsker at deltage i fællestræning rettet mod deltagelse i holdturneringer og øvrige mesterskaber.
Vi lægger også vægt på at have det sjovt og hyggeligt med vores fjerbold og hinanden, derfor prioriterer vi såvel 3. halvleg som forskellige sociale arrangementer, fx julefrokost og sæsonafslutning.
Et af afdelingens formål er at udøve og dyrke badmintonspillet med udgangspunkt i nedenstående værdier, der - i ikke prioriteret rækkefølge - er defineret som:
Tryghed, selvværd, venskab, positiv kommunikation, glæde, samarbejde, engagement, fairplay og udvikling.
Træning: Fællestræningen foregår på den/de af hovedforeningen tildelte dage. Der udarbejdes spilleplan til træningen (pt. tirsdag).
Den ansvarlige for spilleplanen beslutter tilrettelæggelse af planen.
Det kan afhængig af spillertruppens størrelse blive nødvendigt at dele truppen i flere grupper/spilledage. Spillertruppen er ikke statisk. .


For at alle kan få det bedste udbytte af træningen, har vi følgende regler:

  • Afbud sendes hurtigst muligt og senest søndag, sms til spilleplansansvarlig.
  • Mail om oversidder vil blive sendt til den enkelte mandag inden kl. 21 – tjek din mailboks.
  • Ved for sen ankomst, hvor en erstatningsspiller er fundet, er du oversidder til næste spillerunde.
  • Husk at sætte kryds eller minus på mødelisten. Ingen afkrydsning = Afbud.
  • Har du meldt afbud til den kommende gang, skal du samtidig melde, hvornår vi ser dig igen.
  • Kasserer opkræver betaling for bolde, kampe, fester med passende mellemrum - MobilPay 42339.
  • Skriv alle holdkampe i din kalender – kan du ikke spille, meld afbud hurtigst muligt til holdlederen.
  • Tjek opslagstavlen hver gang og kryds af på eventuelle kamplister.
  • Efter hver hjemmekamp skal holdleder sørge for at aflevere kampsedlen/resultatet (evt. foto via sms) til den indberetningsansvarlige.