Bestyrelsen


Theis
Kjellberg

2830 2350


Formand

Brian
Kildebo-Jensen

2422 4295


Veteranrepræsentant

Lis
Larsen

2259 0893


Kasserer

Henrik
Hansen

30752658


Motionistrepræsentant

Kristian
Tagmos

5090 3106


Ungdomsrepræsentant

VakantSuppleant

VakantSuppleant