Køb bolde i klubben

Du kan købe RSL bolde i klubben til kr. 195,- pr. rør (12 bolde)

Henvendelse i VP-hallen mandag og tirsdag således:
Mandage kl. 19:00 - 20:00, kontakt Bjarne Hansen (bane 2)
Tirsdage kl. 18:00 – 20:30, senior/veteranafd, spørg efter
Søren Thorsell eller Theis Kjellberg.