Køb bolde i klubben

Du kan købe RSL bolde i klubben til kr. 195,- pr. rør (12 bolde)

Henvendelse i VP-hallen mandag og tirsdag således:
Mandage kl. 18:45 - 19:30, kontakt Bjarne Hansen (bane 5)
Tirsdage kl. 18:00 – 20:30, kontakt Søren Thorsell eller
Theis Kjellberg (Senior/Veteranafdelingen).